Sågverk i halva landet, med produktion av C24

En sak som är enastående med Deromegruppen är just det att de arbetar med trä i alla möjliga former, från träet i skogen till färdiga produkter så som råspont och C24, hus i spetsen. Alla träprodukter som lämnar sågverket sälj och marknadsförs av den del av Deromegruppen som heter Derome Timber. Varje sågverk är speciellt inriktat mod specifika produkter med en sak i gemenskap: kostnadseffektiva och högkvalitativa trävaror.

Verksamheten Derome Timber är ansvarigt för sträcker sig från södra Sverige till Mälardalen, en verksamhet som bygger på erfarenhet, kunnande i branschen och god kontakt med kunder.

Alla cirka 1300 produkter som finns i Derome Timber sortimentet är miljö- och kvalitetssäkrade produkter och naturligtvis produceras de i egna sågverk. Här finns mycket att tjäna på, både prismässigt och miljömässigt. På så sätt skipper man långa transportsträckor med negativ påverkan på miljö samt en betydligt lägre kostnad för kunden.

Allt brett kunskap och lång erfarenhet personalen på Derome Timber innehar siktar mot samma mål, det att växa tillsammans med kunden, att göra kunden så pass nöjd att det leder till långvariga relationer mellan dem och Derome Timber.

Det finns en stolthet på Derome Timber i att jobba med och för kunder.