Psykoterapeut & samtalsterapeut

En legitimerad psykoterapeut har genomgått en utbildning som är godkänd av socialstyren. För att få kalla sig psykoterapeut måste personen vara legitimerad då titeln är en så kallad skyddad yrkestitel. Samtalsterapeuter skiljs ofta från psykoterapeuter eftersom de inte står under socialstyrelsens tillsyn.

Både psykoterapeuter och samtalsterapeuter försöker hitta vägar för klienten att hantera olika typer av problem. Ibland jobbar de även för att synliggöra problem som klienten kanske inte från början själv var medveten om eftersom klienten bara ser symtomen och inte själv kan identifiera själva grundproblematiken.

Legitimerad psykoterapeut

En legitimerad psykoterapeut har i grunden ett människovårdande yrke till vilket den lagt till terapeututbildningen. Vanligt är att komma från en bakgrund som psykolog, men det är även vanligt förekommande med bakgrunder som sjuksköterska, socionom, läkare eller skötare inom psykiatrisk vård.

Målet med samtalsterapi och psykoterapi är att skapa en förhöjd livskvalité där klienten enklare kan hantera kriser och problem. Tilliten mellan terapeut och klient byggs upp över tid och det är mycket individuellt hur lång tid själva behandlingen tar.