Ge en gåva

Att drabbas av en hjärnsjukdom är självklart inget som en människa vill drabbas av. Ett exempel på en hjärnsjukdom är Parkinsons Sjukdom som gör att rörelserna bli långsammare och att det är svårt att starta en rörelse. Det går inte att bota denna sjukdom nu, därför forskar vi på dessa sjukdomar som handlar om hjärnan. Vill du rädda liv, vill du ge en gåva är du varmt välkommen att göra det till oss på Hjärnfonden. Det kan du göra online eller beställa inbetalningskort. Vi informerar om vår organisation på seminarier och föredrag. Vi på hjärnfonden finansierar grundforskning och klinisk forskning genom att dela ut stipendier. Hjärnforskning är otroligt viktigt för att komma vidare med det sjukdomar som sitter i hjärnan. Så tveka inte att ge en gåva till hjärnfonden. Har du frågor, hör av dig till oss. Välkommen!