Byggvaror i trä

Derome Timber har specialiserat sig på en del produkter och en stor del av dem hyvlas. Det kan röra sig om regler, råspont, ytterpaneler, fingerskarvade eller impregnerade produkter, läkt, konstruktionsvirke, mm.

Råspont är den del i takets konstruktion som tillsammans med andra komponenter skyddar själva byggnaden. Den kan användas som lös råspont eller som råspontluckor, variant som förkortar monteringstiden och håller kostnaderna låga. Varianter till råspontlucka är den så kallad Takfot, som är en grundmålad råspontlucka respektive Protect, en råspont som är behandlad med Grön-Fri. Båda dessa råspontluckor är rillningshyvlade.

En annan komponent som är vanlig i konstruktioner är tryckimpregnerat, C24 virke. Derometimber producerar hyvlade reglar, trallvirke, läkt, decking och ytterpaneller och impregneringen kan vara både brun-och grön impregnering. Dessa impregnerade produkter lämpar sig vid byggnationer så som terrasser, balkonger, uteplatser, utomhus-spa eller där det behövs skydd mot väder och hög hållfasthet.

Det bredda sortimentet inkluderar också virke i form av reglar, läkt, glespanel och trekantslekt i olika dimensioner.

Fingerskarvade produkterna som Derometimber har i sitt utbud är en praktisk lösning där det behovs större längder, de kan gå upp till 14 meter i längden.

Ett kostnadseffektiv uppvärmningsalternativ är biobränslet i form av pellets och Derometimber ligger i framkanten i det segment också. Produkten håller hög kvalitet, är kostnadseffektiv och gynnar både kunden och miljön.